అత్మియతలు/అడ్డుగోడలు

కత్తి మహేష్ గారిగోడలుకవితకు నా స్పందన

బీటలు వారిన గుండె గదుల్లో
విధి విసిరేసిన నల్ల తెరల్లో
విడివడి పోయిన ప్రేమ జీవులవి
చితికిన ఎడదల రుధిర ధారలవి

2 comments:

  1. బీటలు వారిన గుండె గదుల్లో
    విధి విసిరేసిన నల్ల తెరల్లో
    విడివడి పోయిన ప్రేమ జీవులవి
    చితికిన ఎడదల రుధిర ధారలవి

    ReplyDelete