భూమిక

2 comments:

  1. నువ్వుశెట్టి బ్రదర్స్May 20, 2008, 7:01:00 PM

    ఈ భామ అద్భుతంగా ఉంది. చాలా బాగా గీసారు :)

    ReplyDelete
  2. అద్భుతంగా ఉందండీ. మీలో ఓ మంచి అభిరుచి ఉంది. మీ చిత్రాలు మంచి జీవంతో తొణికిసలాడుతున్నాయి.

    ReplyDelete