మాదురి దీక్షిత్


2 comments:

  1. మీ మాధురి బొమ్మ చాలా బావుంది కానీ, ఆమె కళ్ళు మాత్రం ఐశ్వర్య రాయ్ లాగా ఉన్నాయ్. అది మీరు అనుకుని వేసిందా ?

    ReplyDelete
  2. అదేంలేదే..ఉన్నట్టే వేసాను..లైట్ గా గీయడం నాకు నచ్చింది.

    ReplyDelete