రెడ్ పెన్ తో సూపర్ డ్రాయింగ్ కదా !!


6 comments:

 1. Dear Mr. Prudvi garu,

  It's wonderful drawing, really you have done a great JOB. I think you have a bright career in this field.

  Thanks & Regards,
  VenkataRamana
  Network Manager from CHENNAI.

  ReplyDelete
 2. Nice Drawing !!
  Creative !!!

  ReplyDelete
 3. చాలా చాలా బావుందండీ ఈ డ్రాయింగ్!

  ReplyDelete
 4. thanx అండి. కాని system లో వేసిన నా drawing నకు రెస్ఫాంస్ రావటం లెదు ఎందుకనొ i not understood, I think the below one is excellent than anyother. భావాన్ని వ్యక్తంచేసి గీసిన బొమ్మకు కామెంట్ లేకపొవడమేమిటో మరి.వీలుంటే నేనే కవిత రాస్తాను. i will try.

  ReplyDelete
 5. మీరు మంచి చిత్రకారులు
  మిమ్మల్ని అభిమానించే వారు ఉన్నారు.
  మీ చిత్రానికి కవిత వ్రాసారు.

  స్పందించండి.
  నాబ్లాగు చూడండి.

  మీరు అనుమతి స్తే నాబ్లాగులో మీ లింకు తో పాటు మీ చిత్రాన్ని ఉంచుకుంటారు.

  మీ బొల్లోజు బాబా
  వీలైతే విసిట్ చెయ్యండి.

  http://sahitheeyanam.blogspot.com/

  ReplyDelete