నేను గీసిన సౌందర్య రేఖా చిత్రము


2 comments:

  1. చాలా బాగా గీసారండి...

    ReplyDelete
  2. మీరు బొమ్మలు చాలా బాగా వేస్తున్నారు. సినిమా తారలు, మహాత్ముల బొమ్మలూ చూపించారు.
    ఇంకే విషయాలైనా చిత్రీకరిస్తారా, లేదా ఇంతవరకూ వేరేవేమైనా వేశారా?

    ReplyDelete