ఐశ్వర్య

సంజయ్ లీల బన్సాలి "దేవదాసు" లోని ఐశ్వర్య

1 comment:

  1. చాలా బాగుంది మాటల్లో చెప్పలేనంత గా నచ్చింది

    ReplyDelete