కలలు-కన్నీళ్లు

కలగంటున్న యెదగల హితుడవు
వలదంటున్నా కదలని తపనవు
వ్యర్ధం అన్నా వదలని గోడువి
అభ్యర్ధనకూ కరగని వాడివి

హృదయం ఉన్నా పంచగ లేనని
పరిమితులేవో నాకూ గలవని
చెప్పిన మాటలు పెడచెవి పెడితివి
ఇచ్చిన అలుసును తప్పుగ చూస్తివి

ఇప్పుడు చూడు ఏమయ్యిందో
కురులే ఉరిగా బిగిసిన కంఠం
బంగరు బహుమతె నీ బలి పీఠం
నా చెక్కిలి చెప్పెగ నాకో పాఠం

ప్రేమే నాపై నిజముగ ఉంటే
చేసిన వినతులు నువ్వే వింటే
ప్రాణం నీకు మిగిలుండేది
బ్రతుకున హితుడుగ ఉండేవాడివి

నా కన్నీళ్ళు నిను తేలేవు
అదితెలిసినా ఈనీళ్ళు ఆగలేవు..


ఆత్ర్యేయ గారు కవిత రాసి పెట్టినందుకు ధన్యవాదములు.

4 comments:

 1. కలగంటున్న యెదగల హితుడవు
  వలదంటున్నా కదలని తపనవు
  వ్యర్ధం అన్నా వదలని గోడువి
  అభ్యర్ధనకూ కరగని వాడివి

  హృదయం ఉన్నా పంచగ లేనని
  పరిమితులేవో నాకూ గలవని
  చెప్పిన మాటలు పెడచెవి పెడితివి
  ఇచ్చిన అలుసును తప్పుగ చూస్తివి

  ఇప్పుడు చూడు ఏమయ్యిందో
  కురులే ఉరిగా బిగిసిన కంఠం
  బంగరు బహుమతె నీ బలి పీఠం
  నా చెక్కిలి చెప్పెగ నాకో పాఠం

  ప్రేమే నాపై నిజముగ ఉంటే
  చేసిన వినతులు నువ్వే వింటే
  ప్రాణం నీకు మిగిలుండేది
  బ్రతుకున హితుడుగ ఉండేవాడివి

  నా కన్నీళ్ళు నిను తేలేవు
  అదితెలిసినా ఈనీళ్ళు ఆగలేవు

  ReplyDelete
 2. కలలూ నీవల్లే
  కన్నీళ్ళూ నీవల్లే

  ReplyDelete
 3. No words to express my feelings.....
  Paiting is simply superb...

  ReplyDelete
 4. nice paintings.
  అన్నీ కన్నీళ్ళ బొమ్మలేనా

  ReplyDelete