గోపాలుడు


బండ కాలితొ తన్ని భామగా మార్చావు
ఒక భార్య నాకంటు గౌతమునకిచ్చావు
ఆనాటి ఆతప్పు దిద్దేందుకా ఇపుడు
చెట్టుకొమ్మకి కాలు మోపు పెట్టావు ?
-ఆత్రేయ

2 comments:

 1. చాలా బాగుంది.. ఈ మాటకు మించి మీ బొమ్మలున్నా చెప్పలేని పరిస్థితి... :-). అన్ని పెయింటింగ్ చూసా మీవి..... నా జట్టులో చేర్చేసుకున్నా :-)

  ReplyDelete
 2. బండ కాలితొ తన్ని భామగా మార్చావు
  ఒక భార్య నాకంటు గౌతమునకిచ్చావు
  ఆనాటి ఆతప్పు దిద్దేందుకా ఇపుడు
  చెట్టుకొమ్మకి కాలు మోపు పెట్టావు ?

  ReplyDelete