ఆశా కిరణము


@ రాధిక గారు,
నినుచేరాలనే ఆరాటం
అందుకే చీకటితో పోరాటం
నీ కన్నుల వెలుగులో నా పయనం
నా నీడే నా సైన్యం

@ ఆత్రేయ గారు
కన్నుల కురిసే వెన్నెల పధమున
రేపటి పున్నమి వెలుగుని కనుగొన
నీడల బ్రతుకును వెనకనె వదిలి
నీకై ముందుకు ఆశగ తరలితి

@ పృథ్వీ, స్వార్థంకొసం, ఒకరి స్నేహాం కోసం, మరొకరి ప్రేమకోసం జీవన ప్రయాణం చీకటిలో నీడలా గుర్తుతెలియకుండా గడిచిపోవద్దు.. కళలునేర్చి కళాకారుడు కూడా కావొచ్చు, కానీ కష్టసాధ్యమయ్యే పరమపవిత్రమైన ఆత్మవిచారణగావిస్తూ పునర్జన్మరహిత
పవిత్రుడు, పుణ్యాత్ముడు, మహాత్ముడు మనిషి కావటానికి నిరంతర అభ్యాసప్రయత్నం జరుపుతూ బ్రతుకును ఆశగా ముందుకు సాగించాలని గీసిన ఈ బొమ్మకు కవితలు చక్కగా కుదిరినాయి. బాగున్నాయి.

5 comments:

 1. కన్నుల కురిసే వెన్నెల పధమున
  రేపటి పున్నమి వెలుగుని కనుగొన
  నీడల బ్రతుకును వెనకనె వదిలి
  నీకై ముందుకు ఆశగ తరలితి

  ReplyDelete
 2. varma garu,prati chitram oka adbhutam.wonderfur,its a god's gift to u .keep it up

  ReplyDelete